Logo IDS JMK
Integrovaný dopravní systém
Jihomoravského kraje
Oficiální stránky Statutárního města Brna
Oficiální stránky Jihomoravského kraje
Česky
English
Deutsch
Russia
Esperanto
5 4317 4317
Facebook
info@kordis-jmk.cz
DOSTÁVEJTE INFORMACE
O ZMĚNÁCH V DOPRAVĚ

 
 

Můj IDS JMK

Zapomenuté heslo
Registrace

Anketa

oprava
Kterou z oblastí na jižní Moravě máte nejraději?
Pálava a Mikulovsko
Podyjí a Znojemsko
Moravský kras
Brno a Brněnská přehrada
Vysočina a Tišnovsko
Slovácko a Kyjovsko
Bílé Karpaty a Veselsko
Drahany a Vyškovsko
Ivančicko, Rosicko a Krumlovsko
Celkem hlasovalo 2023 osob.

VYDÁNÍ DUPLIKÁTU PŘEDPLATNÍ JÍZDENKY IDS JMK

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 • Za ztracené nebo odebrané předplatní jízdenky se náhrada neposkytuje, duplikáty se nevystavují.
 • Za odcizené nebo poškozené nepřenosné předplatní jízdenky může být jednomu cestujícímu jednou za kalendářní rok vydán duplikát kupónu za manipulační poplatek ve výši 50 Kč.
 • V případě poškození kupónu bude duplikát vystaven pouze v případech, kdy z kupónu bude čitelné identifikační číslo nebo datum narození shodné s údajem na průkazce nebo evidenční číslo kupónu.
 • V případě odcizení kupónu je žadatel povinen předložit potvrzení z Policie ČR, které společně s duplikátem obdrží zpět. Podmínkou pro vystavení duplikátu kupónu je v tomto případě sdělení data, času a místa koupě kupónu.
 • Duplikát kupónu se vydává nejdříve 1 pracovní den od podání žádosti po předložení platné průkazky a dokladu totožnosti. V případě vystavení duplikátu nelze uplatnit vrácení jízdného dle odst. (4) tohoto článku. Duplikát průkazky se nevystavuje.
 • V případě duplikátu roční předplatní jízdenky bude cestujícímu vystaven duplikát všech platných kupónů. Kupóny, jejichž platnost ještě nezačala, cestující doloží. I v případě, že cestujícímu byly odcizeny i kupóny, jejichž platnost ještě nezačala, mu budou vystaveny duplikáty všech platných kupónů.
 • Duplikát může být vystaven pouze v případě, že žadatel o vystavení duplikátu nedluží za jízdy bez platného jízdního dokladu.

POSTUP PŘI VYDÁVÁNÍ DUPLIKÁTU PŘEDPLATNÍ JÍZDENKY VYDANÉHO DPMB

 • Žadatel o vystavení duplikátu se dostaví na Tarifní kontaktní centrum DPMB (Novobranská 18, 2. patro, pondělí a středa 7,00 - 17,00 hodin, v ostatní pracovní dny 7,00 - 14,30 hodin). Žadatel zde předloží občanský průkaz a potvrzení o odcizení předplatní jízdenky, vystavené Policií ČR a vyplní žádost o vystavení duplikátu.
 • Při vystavování duplikátu pro dítě do 15 let žádost podává jeho zákonný zástupce.
 • Pracovník Tarifního kontaktního centra žádost ověří a potvrdí.
 • Žadatel si na přepážce prodejny Novobranská 18 zajistí vystavení nové průkazky (potřebuje fotografii a uhradí 30 Kč).
 • Na základě předložení ověřené a potvrzené žádosti bude zákazníkovi vydán na téže přepážce vystaven duplikát kupónu.
 • Zákazník po úhradě poplatku 50 Kč potvrdí převzetí duplikátu na žádosti.

Další podmínky vydání duplikátu:
 • Duplikát kupónu DPMB vystaví pouze v případě, že původní průkazka i kupón byly vystaveny v prodejnách DPMB. Mohou být vystaveny duplikáty u všech kategorií zákazníků. U seniorů nad 70 let a u doprovodů dítěte do 3 let je vystavení duplikátu pro zákazníka nevýhodné.
 • V případě duplikátu roční předplatní jízdenky bude cestujícímu vystaven duplikát všech platných kupónů. Kupóny, jejichž platnost ještě nezačala, cestující doloží. I v případě, že cestujícímu byly odcizeny i kupóny, jejichž platnost ještě nezačala, mu budou vystaveny duplikáty všech platných kupónů.

POSTUP PŘI VYDÁVÁNÍ DUPLIKÁTU KUPÓNU PŘEDPLATNÍ JÍZDENKY VYDANÉHO ČESKÝMI DRAHAMI

 • Cestující si nachystá následující doklady: Protokol od PČR o krádeži/odcizení, vyplněnou žádost o vydání duplikátu, doklad totožnosti, 50 Kč na vystavení duplikátu.
 • S těmito podklady navštíví pokladnu ČD a sdělí kdy a kde si kupón pořizoval.
 • ČD prověří, zda byl požadovaný kupón pro danou osobu vydán a v dohodnutém termínu pro cestujícího připraví náhradní kupón, Jméno, příjmení, datum narození a místo bydliště cestujícího budou archivovány pro kontrolní účely.

POSTUP PŘI VYDÁVÁNÍ DUPLIKÁTU KUPÓNU PŘEDPLATNÍ JÍZDENKY VYDANÉHO ČESKOU POŠTOU NEBO AUTOBUSOVÝMI DOPRAVCI

 • Cestující se po předchozím objednání prostřednictvím emailu info@kordis-jmk.cz nebo telefonicky + 420 532 191 426 dostaví na pracoviště přepravní kontroly KORDIS JMK, Nové sady 30, Brno;
 • Cestující na místě předloží svůj doklad totožnosti a potvrzení PČR o odcizení předplatní jízdenky a sdělí kdy a kde si kupón pořizoval, vyplní žádost o vydání duplikátu.
 • Při vystavování duplikátu pro dítě do 15 let žádost podává jeho zákonný zástupce.
 • KORDIS JMK prověří, zda byl požadovaný kupón pro danou osobu vydán a v dohodnutém termínu pro cestujícího připraví náhradní kupón.
 • Při převzetí kupónu se musí cestující prokázat platnou průkazkou IDS JMK.
 • Jméno, příjmení, datum narození a místo bydliště cestujícího budou archivovány pro kontrolní účely.
VYHLEDÁVAČ SPOJENÍ
Z:
Do:
Čas:
Datum:
Klikněte pro výběr dne
Přidat přestup (max. 3 přestupy)
Příjezd / Odjezd
Všechna spojení / Nízkopodlažní spojení
Prohodit Z / Do
Obsahuje spojení
do 30. 6. 2017.
poseidon_banner
RYCHLÉ ODKAZY
HLEDÁNÍ NA STRÁNCE

Logo KORDIS JMK, organizátora IDS JMK
Informace a podněty:
Telefon: 5 4317 4317
info@kordis-jmk.cz
KORDIS JMK je členem:
caovd
Projekty rozvoje IDS JMK byly spolufinancovány Evropskou unií
Projekt Railhuc
EDITS
CENTROPE
SOLEZ

Na provoz IDS JMK přispívá:
Jihomoravský kraj, Statutární město Brno a obce Jihomoravského kraje